• Luni - Vineri: 09:30 - 18:00
  Sambata: 09:30 - 14:00
 • CALEA BUCURESTILOR 248 DN1 OTOPENI
 • 0726 905 000

Politica de confidențialitate

SOLICITARE ACORD ŞI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE ŞI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl acordaţi serviciilor TOPCARS. Pentru noi, având în vedere relaţia frumoasă pe care o avem cu Dvs., este esenţial să vă oferim protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le oferiţi. În ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal confidenţialitatea acestora este deosebit de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

SC TOPCARS este o societate organizată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Strada Barbu Văcărescu, nr.129, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5255/2013, cod unic de înregistrare/cod TVA RO31540990.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor şi serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamaţiile plasate, evaluării bunurilor şi serviciilor oferite, precum şi a exercitării unor activităţi comerciale, de promovare a bunurilor şi serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, statistică, monitorizare a vânzărilor şi comportamentului de cumpărare a clienţilor, activităţi administrative şi de media, sunteţi de acord să ne încredinţaţi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizaţi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ŞI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimţământul Dvs. sunt şi vor fi colectate şi prelucrate de noi numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos. Menţionăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimţământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul. Situaţiile în care TOPCARS va colecta şi prelucra datele Dvs. cu caracter personal şi scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate: Formular de contact si abonare newsletter pe site-ul https://www.topcars.ro si alte sub domenii sau micro site-uri ale acestor domenii web. Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare ai avea, dându-ne posibilitatea sa te contactam si sa îţi oferim soluţiile solicitate. Aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon, nume) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră şi Dvs., în calitate de potenţial client. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverşi furnizori de servicii de analize şi statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp. Toate aceste informaţii colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate şi îmbunătăţite de fiecare dată privind funcţionarea platformei noastre.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoştinţă că în scopul funcţionării eficiente a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu menţiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menţionaţi şi datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
 5. Servicii de curierat/poştă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 6. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 7. Servicii de procesare plăţi online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 8. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 9. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp, date fiscale firma;
 10. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relaţiilor contractuale cu Dvs., precum şi ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripţie.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveţi dreptul de a obţine din partea TOPCARS o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum şi acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societăţii noastre şi care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., TOPCARS poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceţi cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format, informaţiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a obţine rectificarea de către TOPCARS a datelor cu caracter personal inexacte, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; TOPCARS va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;
 • dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine din partea TOPCARS ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar TOPCARS are obligaţia de a şterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce revine TOPCARS în temeiul dreptului Uniunii sau al legislaţiei române; TOPCARS va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ştergere a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a obţine din partea TOPCARS restricţionarea prelucrării în cazul în care vă aflaţi într-unul din următoarele cazuri: (i) contestaţi exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite TOPCARS să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (iii) TOPCARS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale TOPCARS prevalează asupra drepturilor Dvs.; TOPCARS va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, în cazul în care veţi solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către TOPCARS, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiţii; pentru exercitarea acestui drept, aveţi dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la TOPCARS la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângereîn faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimţământulîn orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de TOPCARS pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEŢI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveţi, astfel cum sunt acestea menţionate în cadrul secţiunii anterioare, ne puteţi contacta la adresa: Bucureşti, Sector 2, Strada Barbu Văcărescu, nr.129, email: office@rentacar01.ro TOPCARS se obligă să vă furnizeze informaţiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format. Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în cadrul exercitării Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de TOPCARS gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulaţi sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, TOPCARS poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de TOPCARS conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Vă mulţumim!